Viktig anmärkning:
De flesta städer ligger i Easter Island Summer Time (EASST) zonen iaktta sommartid under sommaren.
Därför är de flesta städer finns med Easter Island Standard Time (EAST).

Exempel på placering: Hanga Roa
Använd sökfältet ovan för att leta upp efter stad och inte av tidszon.

Tidszoner för populära städer

Tidszoner för större länder

USA