Viktig anmärkning:
De flesta städer ligger i Australian Central Daylight Time (ACDT) zonen iaktta sommartid under sommaren.
Därför är de flesta städer finns med Australian Central Standard Time (ACST).

Exempel på placering: Adelaide
Använd sökfältet ovan för att leta upp efter stad och inte av tidszon.